“My firest Christmas” christmas ball. Best idea for the baby’s first Christmas!
“Τα πρώτα μου Χριστούγεννα”, χριστουγεννιάτικη μπάλα αναμνηστική από τα πρώτα του Χριστούγεννα.